بر اساس سن:

انواع اسباب بازی‌های:

هوش تصویری
هوش ریاضی
هوش حرکتی
هوش درون فردی
هوش کلامی
هوش موسیقیایی
هوش موسیقیایی
هوش هستی گرا
هوش میان فردی
هوش طبیعت گرا

چه اسباب بازی بخریم؟

اسباب بازی نقش مهمی هم در زندگی و رشد کودک دارد،ساده بگویم شعار “چه بازی” این است، یک اسباب بازی فقط اسبابِ بازی نیست.بازی و اسباب بازی مهمتری وسیله برای کسب تجربه

ادامه مطلب »