بر اساس سن:

انواع اسباب بازی‌های:

blank
هوش تصویری
blank
هوش ریاضی
blank
هوش حرکتی
blank
هوش درون فردی
blank
هوش کلامی
هوش موسیقیایی
هوش موسیقیایی
blank
هوش هستی گرا
blank
هوش میان فردی
blank
هوش طبیعت گرا
blank

چه اسباب بازی بخریم؟

اسباب بازی نقش مهمی هم در زندگی و رشد کودک دارد،ساده بگویم شعار “چه بازی” این است، یک اسباب بازی فقط اسبابِ بازی نیست.بازی و اسباب بازی مهمتری وسیله برای کسب تجربه

ادامه مطلب »